Spoguļošanas pamatkurss

Spoguļošanas pamatkurss sastāv no sešiem semināriem. Katrs seminārs ilgst divas dienas (vai vakarus) pēc kārtas un notiek reizi mēnesī. Grupā ir tikai 3 - 5 cilvēki. Par katra nākamā semināra laiku grupas dalībnieki savstarpēji vienojas. Tādējadi semināri notiek tad, kad uz tiem tiek visi.

Samaksa par katru semināru atsevišķi – 160 EUR.

PROGRAMMA:

1. SEMINĀRS – Es un mana realitāte. Iekšējais pieaugušais 
Pirmajā seminārā dalībnieki iepazīstas ar Spoguļošanas galvenajām darba metodēm un pamata konceptiem. Uzmanību veltām aktuālās situācijas izpētei attiecību, pašrealizācijas un veselības jomā. Seminārs ļauj sevi un savu pasauli ieraudzīt no cita skatu punkta, apzināties personīgo problēmu cēloņus, kā arī vēlamo rezultātu un sajūtas. 


2. SEMINĀRS – Iekšējais pusaudzis. Projekti, sapņi un ieceres attiecību un pašrealizācijas jomā
Otrā semināra uzmanības centrā ir Iekšējais pusaudzis. Seminārs veidots kā ceļojums uz pusaudžu gadiem, lai izpētītu tā laika sajūtas un atklātu resursus, kas var palīdzēt pašreizējo projektu īstenošanā. Seminārs ļauj skaidrāk izprast savu iekšpasauli, apzināties "grābekļus", uz kuriem regulāri uzkāpjam, un to, kā šo un citas nevēlamās tendences mainīt. Seminārā revidējam arī iestrēgušos projektus jeb “beigtās zivis”. 


3. SEMINĀRS – Iekšējais bērns. Iedvesmas un spēka avoti 
Trešais seminārs veltīts Iekšējam bērnam un bērnībai – laikam, kad veidojušies mūsu dziļākie dzīves uzstādījumi. Seminārs sniedz iespēju ielūkoties mītu un arhetipu pasaulē un atrast tur personīgos spēka, drošības un iedvesmas avotus, kā arī atpazīt un "atlaist" negatīvos pagātnes notikumus labākai tagadnei un nākotnei. Dalībnieki dziļāk iepazīst iedvesmas mehānismus un arhetipiskās enerģijas. Uzzina, kā tās lietot, lai gūtu veiksmi ideju realizēšanā un projektos.

4. SEMINĀRS – Destruktīvās programmas (parazīti) un to anulēšana
Ceturtais seminārs veltīts iekšējām destruktīvajām (parazitārajām) dzīves programmām un stratēģijām. Seminārā dalībnieki uzzina, kā šie traucējošie dzīves modeļi veidojas, kā arī atklāj un likvidē savus personīgos nevēlamos iekšējos uzstādījumus. To vietā tiek veidoti jauni un pozitīvi dzīves kontrakti un stratēģijas.


5. SEMINĀRS – Paštēls un Ēnas tēls
Piektajā seminārā dalībnieki atklāj savas dzīves pamatlīnijas un veido savu radošo un veiksmīgo paštēlu. Bez tam, dalībnieki uzzina, kas ir viņu Ēnas tēls un kāda tam ir saistība ar drosmi, pašapziņu, spēju pateikt „nē” jeb noteikt robežas partnerattiecībās un darbā. 


6. SEMINĀRS – Jēgas sajūta un Navigācija. 
Spoguļošanas pamatkursa noslēdzošais seminārs veltīts sistēmas kopsavilkumam un skatam nākotnē. Dalībnieki izpēta un saskaņo iekšējo subdaļu sadarbību, kā arī nostiprina un iedzīvina realitātē sev visvēlamākās pozitīvās sajūtas. Kopumā dalībnieki iegūst savas dzīves jēgas un virzības jeb navigācijas sajūtu.

Vairāk par Spoguļošanas metodi lasiet šeit.

P.S. Pieteikties Spoguļošanas grupām var personas, kas sasniegušas 30 gadu vecumu. Īpašos gadījumos Spoguļošanā var uzņemt arī nedaudz jaunākas personas, bet tikai pēc iepriekšējas individuālas intervijas pie kāda no metodes autoriem (moderatoriem).

Spoguļošanā netiek uzņemtas personas, kas lieto antidepresantus, kam diagnosticēta šizofrēnija, šizoafektīvi traucējumi vai jebkāda veida atkarības smagā formā. 


SPOGUĻOŠANA ATTĀLINĀTI - TAUTIEŠIEM ĀRZEMĒS

Tagad Spoguļošanas semināru kursu iespējams iziet individuāli Skype vidē. Šī iespēja kā kompromisa variants ir pieejama tiem tautiešiem, kas dzīvo citās valstīs un nevar izbraukāt uz Latviju, lai piedalītos Spoguļošanas grupās. Vai arī nevar izveidot Spoguļošanas grupu mītnes valstī un uzaicināt moderatoru no Latvijas novadīt attiecīgos seminārus.
Sīkāk par šo iespēju lasiet šeit.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.