KO IEGŪST NO SPOGUĻOŠANAS?

Ar Spoguļošanas palīdzību cilvēks ļoti izteikti uzlabo savu emocionālo noskaņojumu un pašsajūtu. Tā rezultātā notiek pozitīvas pārmaiņas vajadzīgajā dzīves sektorā, piemēram,  partnerattiecībās, biznesā, saskarsmē ar radiniekiem un darba kolēģiem,… Uzlabojas arī ķermeniskā pašsajūta un veselība kopumā, līdz pat tam, ka mazinās vai pilnībā izzūd psihosomatiskās saslimšanas, uzlabojas ķermeņa aprises un izskats.

Spoguļošana palīdz ātri un precīzi atklāt tagadnes negatīvo sajūtu un problēmu cēloņus pagātnē, kā arī ļauj ieraudzīt un labot pagātnē iegūtās, bet šodien traucējošās psiholoģiskās programmas un izdzīvošanas stratēģijas. Cilvēkam izveidojas daudzkārt labāks kontakts ar zemapziņu, atbrīvojas bloķētie resursi, spējas un talanti, cilvēks sāk dzīvot vieglāk, radošāk un izjūt prieku.

Spoguļošanā cilvēks trenē personīgo spoguļneironu darbību, kas ļauj laikus atpazīt nevēlamas situācijas un novērst vai ātri pārvarēt negatīvu pieredzi. Cilvēks ar Spoguļošanā iegūtajām prasmēm spēj labi atpazīt sev vēlamo, vieglāk izdara izvēles, pieņem lēmumus, prot nospraust savas robežas, pateikt “nē” un aizsargāt sevi pret izmantotājiem un manipulētājiem.

Ar Spoguļošanas palīdzību var veiksmīgi iepriekš pārbaudīt nākotnes ieceres, projektus un biznesa plānus. Nospoguļojot šīs idejas, cilvēks pats saprot, kas un kā ir maināms, lai iecere izdotos un būtu veiksmīga. Šī metode labi palīdz arī radošo un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.

Spoguļošanā cilvēks iepazīst un iemācās noturēt savu personīgo veiksmes, prieka un piepildītības sajūtu, atbrīvojas no negatīviem cilvēkiem vai viņu ietekmes, iegūst adekvātu pašcieņu un pašapziņu.

Atpakaļ